Palvelut

  • Sähkösuunnittelu
  • Sähkötöiden valvonta
  • Sähköasennukset
  • Valaistussuunnittelu
  • KNX väyläjärjestelmien ohjelmointi ja käyttöönotto
  • Smart-House väyläjärjestelmien ohjelmointi ja käyttöönotto
  • Sähkölaitteistojen kuntotutkimukset (S1-laajuudessa/rajoittamaton)
  • S1-luokan urakointioikeudet
  • Kustannuslaskenta
  • Sähkötarvikkeiden myynti