Palvelut

 • Sähkösuunnittelu
 • Valtuutetun tarkastajan palvelut (lue lisää)
 • Sähkötöiden valvonta
 • Sähköasennukset
 • Valaistussuunnittelu
 • KNX väyläjärjestelmien ohjelmointi ja käyttöönotto
 • Smart-House väyläjärjestelmien ohjelmointi ja käyttöönotto
 • Sähkölaitteistojen kuntotutkimukset (S1-laajuudessa/rajoittamaton)
 • S1-luokan urakointioikeudet
 • Kustannuslaskenta
 • Sähkötarvikkeiden myynti